URČENÝ
Manažérov, vedúcich a pracovníkov, ktorí chcú získať všeobecné informácie o norme ISO 3834.

PODMIENKY PRIJATIA
Nie sú určené

OBSAH
Norma ISO 3834

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent kurzu získa osvedčenie o absolvovaní.

DĹŽKA TRVANIA KURZU
1 deň

CENA KURZU
135 € bez DPH

PLÁNOVANÉ TERMÍNY
11.4.2024
7.11.2024