URČENÝ
Pracovníkom, ktorí vykonávajú hodnotenie technického stavu strojov

PODMIENKY PRIJATIA
úplné stredné odborné vzdelanie a prax spojenú s prácou s olejmi resp. ropnými produktami min. 2 roky.

OBSAH
Stratégia údržby, základy tribológie i tribotechniky a teória a služby mazania

SPÔSOB UKONČENIA
Osvedčenie o absolvovaní kurzu s možnosťou certifikácie

MIESTO KONANIA
Penzión U Mlynárky, Karola Braxatorisa č.2, 962 71 Dudince, okr. Levice

DĹŽKA KURZU
3 dni

CENA KURZU
350 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšky, certifikáciu, stravu a ubytovanie)

UKONČENIE KURZU
osvedčenie o absolvovaní kurzu (s možnosťou certifikácie)

TERMÍN KURZU
II. polrok 2021