URČENÝ
Pre pracovníkov nedeštruktívneho skúšania.

PODMIENKY PRIJATIA
Základné vzdelanie (odporúčame min. stredoškolské), prax min. 4 mesiace.

OBSAH
Princípy, metódy, normy, praktické merania.

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam na získanie certifikátu podľa ISO 9712.

DĹŽKA KURZU
4 dni

CENA KURZU
385 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 420 € bez DPH)

PLÁNOVANÝ TERMÍN
21.5. – 24.5.2024

záväzná prihláška VT-TP2.2024