URČENÝ
Pre tých, ktorí už vlastnia zváračský preukaz, resp. identifikačný preukaz a chcú získať certifikát zvárača.

PODMIENKY PRIJATIA
Platný zváračský preukaz, resp. identifikačný preukaz na príslušný spôsob zvárania na tej istej skupine materiálov.

OBSAH
Technológia zvárania, bezpečnosť a prax.

SPÔSOB UKONČENIA
Certifikát podľa STN EN ISO 9606.

DRUHY KURZOV
Kurzy zvárania rúr kyslíkovo-acetylénovým plameňom  (311)
Kurzy zvárania rúr a plechov oblúkom obalenou elektródou (111)
Kurzy zvárania rúr a plechov v aktívnom resp. inertnom plyne taviacou sa elektródou (131, 135, 136)
Kurzy zvárania rúr a plechov netaviacou sa (volfrámovou) elektródou v inertnom plyne (141)

DĹŽKA TRVANIA KURZU
1 až 4 týždne (vo väzbe na skupiny materiálov, polohy zvárania, typ spoja, …)

PLÁNOVANÉ TERMÍNY
mesačne

CENA KURZU
Závisí od metódy zvárania, skupiny materiálov a dĺžky kurzu.