URČENÝ
Osobám, ktoré budú vykonávať praktickú prípravu zváračov vo zváračských školách.

PODMIENKY PRIJATIA
Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, vek min. 20 rokov a platný certifikát podľa STN EN ISO 9606, alebo podľa STN EN ISO 13585 a STN EN 13067.

OBSAH
Materiály, technológia zvárania, zariadenia pre zváranie, deformácie a napätia, chyby a skúšky zvarových spojov, bezpečnosť pri zváraní, normy a predpisy pre zváračov, inštruktážne vystúpenie.

SPÔSOB UKONČENIA
Certifikát zváračského inštruktora.

DĹŽKA TRVANIA KURZU
2 týždne e-learning
5 dní prax (posledný deň sú skúšky)
Teóriu sa účastníci učia formou e-learningu v hociktorý čas 24/7 počas trvania kurzu. Túto je potrebné si naštudovať do nástupu na praktické cvičenia, ktoré sa budú konať vo VÚZ.

CENA KURZU
550 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 380 € bez DPH)

PLÁNOVANÝ TERMÍN
podľa požiadaviek