URČENÝ
Koordinátorom zvárania.

PODMIENKY PRIJATIA
Diplom I/EWE, I/EWT, I/EWS alebo I/EWP.

OBSAH
Metódy zvárania, materiály a prídavné materiály, skúšky zváračov, kvalita vo zváraní, NDT skúšky, atď.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa diplom z EWF.

DĹŽKA TRVANIA KURZU
3 dni

CENA KURZU
380 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 400 € bez DPH.)

PLÁNOVANÝ TERMÍN
13.3. – 15.3.2024