URČENÝ
Pre tých, ktorí budú obsluhovať zváracie roboty a automaty.

PODMIENKY PRIJATIA
nie sú určené

OBSAH
požiadavky bezpečnosti pri práci a skúška vykonaná na danom zariadení

SPÔSOB UKONČENIA
Certifikát podľa ISO 14732 na typ zariadenia s platnosťou na 6, resp. 3 roky.

DĹŽKA TRVANIA 
1 deň

PLÁNOVANÉ TERMÍNY
podľa dohody aj priamo u zákazníka

CENA
závisí od typu zariadenia a vykonaných skúšok

VÝSTUP
certifikát ISO 14732 s platnosťou na 3, resp. 6 rokov (možnosť výberu)