VÚZ v rámci služieb zákazníkom vyhotovuje na dodaných polotovaroch povrchové vrstvy, od hrúbky niekoľko desatín mm až po desiatky mm, odolné proti opotrebeniu, abrazii, korózii a pod. Aplikované naváraním (obalenými a plnenými elektródami, plnenými páskami), striekaním a nanášaním kovových práškov. Striekanie sa uskutočňuje priamym nanášaním práškov plameňom na dodané polotovary, dvojkrokovou technológiou, t. j. nástrek a nadväzné pretavenie nástreku alebo studeným striekaním – nástrek podkladovej vrstvy na zlepšenie väzby a nástrek funkčnej vrstvy. Takto sa môžu upravovať vyrobené hutnícke valce, hydraulické piesty, kľukové a vačkové hriadele, sklárske formy, nástroje na opracovanie keramických hmôt, sedlá ložísk a pod.