Analyzator dusika, kyslika a vodika
Analyzator uhlika a siry
Atomovy absorpcny spektrometer
AutoklávaDigital microskope VHX 5000-u-4Kondenzačná komora – LeibishKorózna komoraKorózne skúšky pre AutomotiveKorózne skúškyOpticka emisna spektrometria ProdigyPotenciostatŤahová skúškaVysokoteplotná vákuová pecFyzikálna simulácia teplotných, napäťových a deformačných cyklov technologických procesovPracovisko na trecie zváranie s premiešanímPracovisko na laserové zváranie
Skúšanie materiálov, simulácie v laboratórnych podmienkach a ďalšie merania vykonávajú naši odborní pracovníci v novo-vybudovaných laboratóriách analytickej chémie, metalografie a korózie, mechanických skúšok, fyzikálnej simulácie a nedeštruktívnej kontroly (NDT). V prípade záujmu o prenájom jedného z uvedených zariadení nás kontaktujte.