Vibračné spracovanie je vhodné na zníženie zvyškových napätí najmä pre výrobky, ktoré sa po zvarení, odlievaní alebo kovaní nedajú alebo nemôžu žíhať.
Vibračné spracovanie je alternatívna technológia žíhania na zníženie zvyškových napätí tam, kde je požadovaná rozmerová stabilita súčiastok.
VÚZ vyrába zariadenie na vibračné spracovanie VÚZ VZ-7.

Vibračné spracovanie je vhodné na zníženie zvyškových napätí najmä pre výrobky, ktoré sa po zvarení, odlievaní alebo kovaní nedajú alebo nemôžu žíhať.
Vibračné spracovanie je alternatívna technológia žíhania na zníženie zvyškových napätí tam, kde je požadovaná rozmerová stabilita súčiastok.
VÚZ vyrába zariadenie na vibračné spracovanie VÚZ VZ-7.