URČENÝ
Pracovníkom podľa ISO 9712 vykonávajúcich kontrolu pomocou ultrazvuku.

PODMIENKY PRIJATIA
Základné vzdelanie (odporúčame min. stredoškolské), prax min. 9 mesiacov.

OBSAH
Princípy, metódy, normy, praktické merania.

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam na získanie certifikátu podľa ISO 9712.

DĹŽKA KURZU
10 dní

CENA KURZU
1 150 € bez DPH
(V cene nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 560 € bez DPH)

PLÁNOVANÉ TERMÍNY

26.2. – 8.3.2024

30.9. – 11.10.2024