Vibračné zariadenie – VÚZ VZ-7 

Nová generácia zariadenia na vibračné spracovanie zváraných konštrukcií, výkovkov a odliatkov. Počítačom riadený proces vibrovania znižuje zvyškové napätia so zachovaním rozmerovej stability je alternatívou tepelného spracovania zvarových spojov.

DSC_3447e

DSC_3406e

Zariadenie VZ-7 preberá jednoduchosť ovládania predošlej verzie a je postavené na priemyselných komponentoch v odolnom prevedení. Riadiaca časť PLC zabezpečuje rádovo rýchlejší zber dát a ich vyhodnotenie oproti predchádzajúcej verzii a dotykový panel HMI umožňuje komfortnejšiu obsluhu pre operátora.

DSC_3435e

VZ-7 skenovanie-e

Proces vibrovania je zaznamenaný vo výstupnom protokole vo formáte PDF a operátor ho môže kopírovať cez USB rozhranie na kľúč, alebo disk.

Orbitálna hlava ATF 150

Orbitálny systém obrábania určený na prípravu oceľových rúr na opravné zváranie.

 • špeciálne vyvinutý pre náročne podmienky
 • inteligentné riadenie
 • automatický a adaptívny pohyb
 • úspešne aplikovaný v jadrovej energetike

Automatizovaný orbitálny systém obrábania zabezpečuje priípravu zváracích plôch na úrovni dielenského spracovania na priemeroch 57 mm – 110 mm.

Zváracie zariadenia

Stroje a technológie na tepelné delenie

Plazmové a kyslíkovo-acetylénové rezacie centrá VÚZ – PLASMACUTTER sú určené na presné tvarové tepelné delenie plechov (z konštrukčných a nehrdzavejúcich ocelí, hliníka, medi, titánu a ich zliatin) širokých až 3000 mm a dlhých až 15000 mm, plazmou do hrúbky 50 mm, a kyslíkovo-acetylénovým plameňom do hrúbky 150 mm.

Rezacie centrum obsahuje:

 • Modulárny pracovný stôl s roštom na uloženie rezaného plechu.
 • Portál pohybujúci sa pozdĺž pracovného stola a suport nesúci rezacie hlavy, pohybujúci sa naprieč stola.
 • Jednu, resp. dve rezacie hlavy so zvislým pohybovým suportom na prísun horáka k rezanému materiálu.
 • Plazmový zdroj s horákom na rezanie stlačeným vzduchom, kyslíkom alebo zmesou plynov Ar, He a N a/alebo plynové hospodárstvo s kyslíkovo-acetylénovým horákom.
 • CNC multiprocesorový riadiaci a programovací systém.
 • CAD-CAM programovací systém.
 • Sekciový odsávací systém splodín rezania.
 • Viacstupňový filtračný systém na separáciu pevných, plynných a ionizovaných častíc splodín horenia.
 • Technické parametre rezacích centier VÚZ-PLASMACUTTER

Počet horákov (alternatívne):

 • 1 na rezanie plazmou (vyhotovenie STANDARD)
 • 2 na rezanie plazmou (vyhotovenie TWIN)
 • 1 na rezanie plazmou a 1 alebo 2 na rezanie kyslíkovo-acetylénovým plameňom (vyhotovenie COMBI)
 • 1 a viac na rezanie kyslíkovo-acetylénovým plameňom (vyhotovenie FLAMECUTTER)
 • Dĺžka pracovného stola: 3000, 6000, 9000, 12000, 15000 mm
 • Šírka pracovného stola: 1500, 2000, 3000 mm
 • Hrúbka rezaného materiálu: do 50 mm pri rezaní plazmou, do 150 mm pri rezaní kyslíkovo-acetylénovým plameňom.

Napájanie:

 •  3 + PEN, 230/400 V, 50 Hz

Príkon:

 • 30 kVA pri rezaní plazmou
 • 4 kVA pri rezaní kyslíkovo-acetylénovým plameňom

Výhody rezacích centier:

 • vstavaná technologická inteligencia – automatická voľba optimálnych parametrov rezania z hľadiska kvality reznej hrany, rýchlosti rezania alebo prevádzkových nákladov z databázy pre rôzne druhy a hrúbky materiály,
 • rezacie plány sa možu zadávať z počítačovej siete, možnosť vytvárať a archivovať užívateľské knižnice rezaných súčiastok a rezacích plánov a optimalizovaných parametrov rezania, možnosť skoku na ľubovoľnú súčiastku rezacieho plánu,
 • operatívna korekcia parametrov,
 • vysoká presnosť rozmerov a tvarov rezaných súčiastok,
 • kvalitná rezná plocha,
 • vysoká rýchlosť rezania a produktivita práce,
 • elektrická ochrana plazmového horáka pred mechanickým poškodením,
 • vybavenie centier plazmovými zdrojmi od popredných svetových výrobcov a možnosť vybavenia centier aj kyslíkovo-acetylénovými horákmi,
 • nízke prevádzkové náklady a rýchla návratnosť investície,
 • vysoká spoľahlivosť a hygiena práce,
 • cenová výhodnosť,
 • dodávky na kľúč a servis do 24 hodín.

Prenosné frézovacie zariadenie

Špeciálne prenosné, automatizované orbitálne frézovacie zariadenie typu ATF bolo vyvinuté pre obrábanie tvarových obvodových drážok na hrubostenných potrubiach na ťažko prístupných miestach, alebo v prostredí, ktoré môže byť pre obsluhu nebezpečné. Jeho využitie je najmä pri opravných zvaroch potrubí, kedy je vďaka automatizovanému procesu frézovania je vytvorená presná drážka pre opravný zvar. Zariadenie je vybavené automatickým zameriavacím systémom, ktorý umožňuje jednoduchšiu adaptáciu dráhy frézovacieho nástroja na reálny tvar rúry. Tento systém zlepšuje presnosť a rýchlosť nastavenia nástroja na potrebný tvar, čo zjednodušuje a zrýchľuje celý proces frézovania. V kombinácii s použitím servopohonov s enkódermi tak zariadenie dosahuje excelentnú presnosť a spoľahlivosť.

Kľúčovými prednosťami sú najmä: 

 • kompaktné rozmery
 • jednoduchá manipulácia a ovládanie
 • chladenie nástroja bez použitia chladiacej kvapaliny
 • presnosť a opakovateľnosť
 • možnosť nastavenia tvaru a rozmerov frézovania
 • adaptivita na nepresnosť potrubia
 • systém kompenzácie tvarových odchýlok potrubia
 • trojosová kinematika, pohyb v smere osi X, Z a orbitálny pohyb osi A (systémovo Y)
 • riadenie pomocou CNC – programovateľné dráhy
 • snímanie vzdialenosti, resp. snímanie pozície frézovacieho nástroja

 

Rozmery: 575 mm x 363 mm x 343 mm
Trojosová kinematika: Pohyb v smere osi +X / -X, zdvih 48mm

Pohyb v smere osi +Z / -Z, zdvih 27mm

Orbitálny pohyb v smere osi +A / -A, pohyb ± 92°

Hmotnosť: cca 43 kg