Blog


Warning: Undefined array key 0 in /data/9/9/993cd41b-2a87-4c69-a72b-61ada55e17b2/vuz.sk/web/wp-content/themes/vuz/archive.php on line 114
Nezaradené

75 ROKOV VÚZ

Akademik Jozef Čabelka mal sen. Chcel pomôcť krajine, ktorá po 2. svetovej vojne potrebovala reštart. Vedel, že inovácie vo zváraní dajú…

Nezaradené

Cena Johanna Wolfganga von Kempelena

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky udelil Certifikačnému orgánu pre certifikáciu personálu vo zváraní a NDT pri…

Nezaradené

Knižky pre základné kurzy zvárania

Knižky pre základné kurzy zvárania pre metódy 111, 135/131, 141 a…

Nezaradené

72. výročné zasadnutie správnej rady IIW a Medzinárodná konferencia, 7.-12. júl 2019

Výskumný ústav zváračský prevzal na 71. výročnom zasadnutí správnej rady IIW ako budúci organizátor putovnú vlajku…

Nezaradené

5. medzinárodná konferencia vedeckých a technických pokrokov v trecom zváraní s premiešaním

Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR prezentoval na medzinárodnej konferencii o trecom zváraní s premiešaním úspešné výsledky svojho…

Nezaradené

Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR a Čínska zváračská spoločnosť podpísali memorandum o spolupráci

Delegácia Čínskej zváračskej spoločnosti, predstavitelia Slovenskej zváračskej spoločnosti a Výskumného ústavu zváračského – Priemyselného inštitútu…

Nezaradené

Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR – partner pre vzdelávanie a certifikáciu podľa medzinárodných noriem

Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR (VÚZ PI SR) sa zúčastnil 13. zasadnutia Zmiešanej komisie pre obchodno-hospodársku a…

Nezaradené

Elektronické podávanie žiadostí o certifikáciu EWF/IIW

Autorizovaný nominovaný orgán (ďalej len ANB) spustil 01.08.2017 elektronické podávanie žiadostí o vystavenie európskeho/medzinárodného certifikátu…

Nezaradené

Peter Brziak, riaditeľ pre výskum a vývoj VÚZ – PI SR, vystúpil ako jediný Slovák na významnom podujatí s prezentáciou Zváranie a spájanie v automobilovom priemysle

Konferencia „LASYS meets Central Europe“ spojila výrobcov a priemyselných Používateľov. Na úspešnej konferencii s praktickou pridanou hodnotou…

Nezaradené

!! Nové certifikáty pre zváračov, spájkovačov a operátorov zvárania podľa certifikačnej schémy EWF

VÚZ úspešne ukončil proces rozšírenia autorizácie ANB Európskej zváračskej federácii ( ďalej len EWF ). Týmto sme získali ako jediná certifikačná…

Nezaradené

REinEU2016 – nový impulz pre európsky priemysel

Konferencia REinEU2016 predstavuje jedinečnú možnosť prezentovať slovenský pohľad na výzvy Horizontu 2020 v kontexte jedného z nových členských…

Nezaradené

Odborná konferencia Národné dni zvárania

V Demänovskej doline sa aj tento rok uskutočnili Národné dni zvárania, na ktorých sa stretli odborníci v oblasti zvárania a príbuzných procesov zo…

Nezaradené

V Melbourne sa zišla svetová špička vo zváraní

V Melbourne sa v júli 2016 konalo 69. výročné zasadnutie Medzinárodného zváračského inštitútu ( ďalej len IIW ). Na konferencii sa stretávajú…Warning: Undefined array key 0 in /data/9/9/993cd41b-2a87-4c69-a72b-61ada55e17b2/vuz.sk/web/wp-content/themes/vuz/archive.php on line 202
Nezaradené

75 ROKOV VÚZ

Akademik Jozef Čabelka mal sen. Chcel pomôcť krajine, ktorá po 2. svetovej vojne potrebovala reštart. Vedel, že inovácie vo zváraní dajú…

Nezaradené

Cena Johanna Wolfganga von Kempelena

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky udelil Certifikačnému orgánu pre certifikáciu personálu vo zváraní a NDT pri…

Nezaradené

Knižky pre základné kurzy zvárania

Knižky pre základné kurzy zvárania pre metódy 111, 135/131, 141 a…

Nezaradené

72. výročné zasadnutie správnej rady IIW a Medzinárodná konferencia, 7.-12. júl 2019

Výskumný ústav zváračský prevzal na 71. výročnom zasadnutí správnej rady IIW ako budúci organizátor putovnú vlajku…

Nezaradené

5. medzinárodná konferencia vedeckých a technických pokrokov v trecom zváraní s premiešaním

Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR prezentoval na medzinárodnej konferencii o trecom zváraní s premiešaním úspešné výsledky svojho…

Nezaradené

Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR a Čínska zváračská spoločnosť podpísali memorandum o spolupráci

Delegácia Čínskej zváračskej spoločnosti, predstavitelia Slovenskej zváračskej spoločnosti a Výskumného ústavu zváračského – Priemyselného inštitútu…

Nezaradené

Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR – partner pre vzdelávanie a certifikáciu podľa medzinárodných noriem

Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR (VÚZ PI SR) sa zúčastnil 13. zasadnutia Zmiešanej komisie pre obchodno-hospodársku a…

Nezaradené

Elektronické podávanie žiadostí o certifikáciu EWF/IIW

Autorizovaný nominovaný orgán (ďalej len ANB) spustil 01.08.2017 elektronické podávanie žiadostí o vystavenie európskeho/medzinárodného certifikátu…

Nezaradené

Peter Brziak, riaditeľ pre výskum a vývoj VÚZ – PI SR, vystúpil ako jediný Slovák na významnom podujatí s prezentáciou Zváranie a spájanie v automobilovom priemysle

Konferencia „LASYS meets Central Europe“ spojila výrobcov a priemyselných Používateľov. Na úspešnej konferencii s praktickou pridanou hodnotou…

Nezaradené

!! Nové certifikáty pre zváračov, spájkovačov a operátorov zvárania podľa certifikačnej schémy EWF

VÚZ úspešne ukončil proces rozšírenia autorizácie ANB Európskej zváračskej federácii ( ďalej len EWF ). Týmto sme získali ako jediná certifikačná…

Nezaradené

REinEU2016 – nový impulz pre európsky priemysel

Konferencia REinEU2016 predstavuje jedinečnú možnosť prezentovať slovenský pohľad na výzvy Horizontu 2020 v kontexte jedného z nových členských…

Nezaradené

Odborná konferencia Národné dni zvárania

V Demänovskej doline sa aj tento rok uskutočnili Národné dni zvárania, na ktorých sa stretli odborníci v oblasti zvárania a príbuzných procesov zo…